Robak

Największe marzenie ludzkości od wieków czeka na realizację. Naukowcy obudowani coraz grubszymi  pancerzami wiedzy toczą przez stulecia boje z chorobotwórczymi mikrobami oraz procesami starzenia, oferując masom lepszy komfort przedłużającego się z pokolenia na pokolenie życia. Równolegle Zmartwychwstały wskazuje swoją religię jako atrakcyjne rozwiązanie największego problemu naszej egzystencji. Wypełniając boskie nakazy  można oczekiwać adekwatnej wypłaty. Czek bez pokrycia na wieczne życie nęci. Nastąpi pewnie taki czas gdy technologia pozwoli wybranym jednostkom na kontynuowanie egzystencji bez końca… Czy nieśmiertelni otoczeni aurą boskości awansują do niebiańskiego panteonu? Może nasza religia pozbawiona głównego motywatora stanie się nieatrakcyjna i pusta jak wielkanocna wydmuszka? Co prawdopodobne może kolejny raz przearanżujemy i zmodyfikujemy religijną perspektywę, by znaleźć nową atrakcyjną pożywkę dla głodu wiary i nadziei.