Instrukcja obsługi człowieka

Historię człowieka można opisać jako dążenie do jednego jedynego celu. Wszystko co do tej pory osiągnęliśmy było tylko środkiem lub elementem mającym przybliżyć czas gdy fikcja stanie się namacalną rzeczywistością. Tworzymy na swój obraz i podobieństwo.
Układy bez udziału woli podtrzymujące życie-bios, hipokamp – cache [ bufor ] informacji pracujący 24/7, obszary mózgu – wyspecjalizowane procesory przetwarzające dane, struktura neuronów zachowująca wspomnienia – algorytm szyfrowania i kompresji informacji oparty o strukturę „drzewiastą”, jaźń – sprzężenie zwrotne układu porównujące zebrane i zakodowane dane z aktualnie napływającymi, ja – wskaźnik do aktualnie potrzebnej /przetwarzanej struktury danych.
Sensory i aparat ruchowy – o tym nawet nie warto wspominać. Jesteśmy już bardzo zaawanasowani. Pytanie nie brzmi – Czy?
Pytanie brzmi – Kiedy?
Kiedy nastąpi chwila gdy oczy spojrzą w sensory i dostrzegą w ich cybernetycznej głębi ogniki świadomości.

Kto stworzył Boga na swe podobieństwo ?
A twórcę Boga ?
A twórcę twórcy ?
A …

Mikser

Mam niesamowite możliwości. Mogę tworzyć świat. Z porozrzucanych cegiełek buduję swój. Ty z pewnością też. Szczypta prawdy, cegiełka wyobrażeń, zaprawa z domysłów i tynk nieuświadomionego fałszu. Dom myśli budowany, wzbogacany o nowe detale,  przebudowywany nieustannie na miarę potrzeb.  Za wysoko wzniesionymi murami nie ma kontaktu z przeczuwaną gdzieś w dalekich zakamarkach umysłu rzeczywistością. Jak tam jest ? – czesto zadaję sobie pytanie. Jak wygląda naprawdę świat ? Czy pojawienie się obserwatora musi determinować jego obraz? Czy nasze lęki, marzenia, frustracje muszą nadawać piętno i ostateczny szlif kreowanej pod czaszką rzeczywistości ?   Czy możliwe stanie się wyzwolenie kiedyś ze swego „ja” i prawdziwe zrozumienie ?

W poślizgu

Walcząc z nadmiernym oporem życie wyszło z wody do ośrodka o niższym współczynniku tarcia. Ocean w którym aktualnie jesteśmy zanurzeni pozwolił na szybszy rozwój ?
Przed nami próżnia kosmosu …